Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Đàn ông, phụ nữ "thẳng" cũng có có gen đồng tính

Đàn ông, phụ nữ "thẳng" cũng có có gen đồng tính
 - 2-11% người trưởng thành cho biết họ có những cảm xúc đồng tính. Tuy nhiên, điều gì quyết định xu hướng tình dục của một người vẫn là điều bí ẩn.

Standing up ...