Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

11 bang đâm đơn kiện chính phủ Mỹ về vấn đề người đồng tính

11 bang đâm đơn kiện chính phủ Mỹ về vấn đề người đồng tính
 - 11 bang của Mỹ vừa đâm đơn kiện chính quyền Tổng thống Obama trong việc mở rộng quyền dành cho các sinh viên đồng tính ở nước này ...

Standing up ...