WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Từ chuyện Ronaldo bị xúc phạm về giới tính: Cộng đồng LGBT chờ Ronaldo lên tiếng

Từ chuyện Ronaldo bị xúc phạm về giới tính: Cộng đồng LGBT chờ Ronaldo lên tiếng
 - Việc CĐV Barcelona xúc phạm giới tính của Ronaldo thực sự rất tồi tệ. Thế nhưng, trong câu chuyện đầy bất bình đó lại làm lóe ...