WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT

Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT
 - Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT ... Huỳnh Hữu Cường, biệt danh Tú Tú, một thành viên của cộng đồng LGBT.