Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT

Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT
 - Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT ... Huỳnh Hữu Cường, biệt danh Tú Tú, một thành viên của cộng đồng LGBT.

Standing up ...