WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT

Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT
 - Trấn Thành, Noo Phước Thịnh rớt nước mắt trước 'người bí ẩn' LGBT ... Huỳnh Hữu Cường, biệt danh Tú Tú, một thành viên của cộng đồng LGBT.