WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc đang siết chặt những vấn đề giải trí nào?

Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc đang siết chặt những vấn đề giải trí nào?
 - Bên cạnh đó, các phim hiện đại mà "dính" tới các vấn đề bạo lực, hoặc đề tài đồng tính, bồ nhí ngoại tình, tình một đêm, thậm chí tới vấn đề "yêu sớm" ...