WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Tòa án bác bỏ đăng ký hôn nhân của người đồng tính Trung Quốc

Tòa án bác bỏ đăng ký hôn nhân của người đồng tính Trung Quốc
 - Cặp đồng tính nam đầu tiên của Trung Quốc tuyên bố nguyện vọng đăng ký chính thức đã bị tòa án từ chối quyền kết hôn. Theo South China Morning ...