Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Tín đồ Việt đồng loạt lăng-xê mốt lưỡng tính

Tín đồ Việt đồng loạt lăng-xê mốt lưỡng tính
 - Nhiều tín đồ nam đã chọn phong cách unisex (lưỡng tính) để diện khi tham dự ngày cuối cùng của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.

Standing up ...