WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Sự thật gây sốc đằng sau cuộc hôn nhân của 14 triệu cô dâu Trung Quốc

Sự thật gây sốc đằng sau cuộc hôn nhân của 14 triệu cô dâu Trung Quốc
 - “Ít nhất 14 triệu phụ nữ tại Trung Quốc đã và đang phải chịu đựng cuộc sống gia đình giả tạo với những người đàn ông đồng tính” – Giáo sư Zhang ...