WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Phát hiện ca lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục đầu tiên là cặp đồng tính nam

Phát hiện ca lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục đầu tiên là cặp đồng tính nam
 - Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã thông báo ca lây truyền Zika đầu tiên là ở một cặp đồng tính nam. Một trong hai người này ...