Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Pháp cử nhà ngoại giao đồng tính làm đại diện tại UNESCO

Pháp cử nhà ngoại giao đồng tính làm đại diện tại UNESCO
 - Dân trí Pháp đã từ bỏ ý định bổ nhiệm nhà ngoại giao đồng tính làm đại sứ của nước này tại Vatican sau khi vấp phải sự phản đối của Tòa thánh.

Standing up ...