WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Pacquiao bị tấn công vì kỳ thị người đồng tính

Pacquiao bị tấn công vì kỳ thị người đồng tính
 - Trợ lý của Pacquiao cũng thừa nhận vụ tấn công của kẻ lạ mặt có liên quan tới bình luận những người đồng tính "còn tồi tệ hơn con vật" của ...