WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Noo Phước Thịnh xúc động khi nghe anh chàng LGBT trải lòng

Noo Phước Thịnh xúc động khi nghe anh chàng LGBT trải lòng
 - Huỳnh Hữu Cường, biệt danh Tú Tú, một người thuộc cộng đồng LGBT đã khiến nhiều người kinh ngạc với phần đội xe máy. Anh chính là người đã ...