WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2016

Noo Phước Thịnh xúc động khi nghe anh chàng LGBT trải lòng

Noo Phước Thịnh xúc động khi nghe anh chàng LGBT trải lòng
 - Huỳnh Hữu Cường, biệt danh Tú Tú, một người thuộc cộng đồng LGBT đã khiến nhiều người kinh ngạc với phần đội xe máy. Anh chính là người đã ...