Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Người chuyển giới và nỗi sợ hãi thầm kín mỗi khi vào nhà vệ sinh

Người chuyển giới và nỗi sợ hãi thầm kín mỗi khi vào nhà vệ sinh
 - Dù hiện tại nhận thức của xã hội đã thay đổi tốt hơn, những người thuộc cộng đồng đồng tính, song tính, chuyển giới không còn phải sống trong sợ ...

Standing up ...