Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Nào có ai ngăn cấm được tình yêu, thanh xuân vẫn ở đó - Thượng Ẩn cũng vậy!

Nào có ai ngăn cấm được tình yêu, thanh xuân vẫn ở đó - Thượng Ẩn cũng vậy!
 - Chỉ vì, đây là bộ phim tình yêu đồng tính và họ đã diễn quá nhập vai. Và từ đó có thể người ta cho rằng nó có thể ảnh hưởng không tốt. Đấy, lỗi của họ ...


Standing up ...