WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Kinh hoàng vụ án cha bị cáo buộc bắn chết con trai vì là người đồng tính

Kinh hoàng vụ án cha bị cáo buộc bắn chết con trai vì là người đồng tính
 - Cộng đồng LGBT đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ cũng như nỗi lo ngại trước vụ việc kinh hoàng này. Jim Key, phát ngôn viên của Trung tâm LGBT tại ...