Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

James Franco: 'Tôi có một chút đồng tính'

James Franco: 'Tôi có một chút đồng tính'
 - Diễn viên "127 Hours" mô tả giới tính bản thân và nói rằng anh thu hút sự quan tâm của cả những người đồng tính và dị tính.


Standing up ...