WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016

IS ném người đồng tính từ nóc nhà cao tầng trước mặt trẻ em

IS ném người đồng tính từ nóc nhà cao tầng trước mặt trẻ em
 - Theo Dailymail hôm 19/4, một tù nhân của IS bị các chiến binh bịt mặt ném khỏi toà nhà cao tầng vì cáo buộc đồng tính ngay trước mặt nhiều trẻ ...