WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

IS ném người đồng tính từ nóc nhà cao tầng trước mặt trẻ em

IS ném người đồng tính từ nóc nhà cao tầng trước mặt trẻ em
 - Theo Dailymail hôm 19/4, một tù nhân của IS bị các chiến binh bịt mặt ném khỏi toà nhà cao tầng vì cáo buộc đồng tính ngay trước mặt nhiều trẻ ...