WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Hôn nhân đồng tính vẫn vô vọng ở Trung Quốc

Hôn nhân đồng tính vẫn vô vọng ở Trung Quốc
 - Một thẩm phán tòa án tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) hôm nay 13.4 đã ra phán quyết đầu tiên chống lại cuộc hôn nhân đồng tính ...