Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Hãy yêu thương không giới hạn

Hãy yêu thương không giới hạn
 - khát khao yêu và được yêu, ước mơ về cuộc sống dung dị, yêu thương và tôn trọng của cộng đồng LGBT (người đồng tính, song giới, chuyển giới).

Standing up ...