WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Cựu cố vấn tổng thống Mỹ kết hôn với người tình đồng giới kém 50 tuổi

Cựu cố vấn tổng thống Mỹ kết hôn với người tình đồng giới kém 50 tuổi
 - Cựu cố vấn tổng thống Mỹ kết hôn với người tình đồng giới kém 50 tuổi. Cựu quan chức 90 tuổi sẽ kết hôn với bạn trai 40 tuổi vào cuối tháng này.