WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Colombia chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Colombia chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới
 - Tòa án Tối cao Colombia đã chấp thuận mở rộng quyền hôn nhân cho những người đồng tính tại nước này trong một cuộc bỏ phiếu với tỉ lệ ủng hộ là ...