WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Có đến 1/10 thế giới động vật biết "yêu đồng giới"

Có đến 1/10 thế giới động vật biết "yêu đồng giới"
 - Mới đây, một nhiếp ảnh gia vô tình chụp được những bức ảnh gây "sốc" về hai con sư tử đực đồng tính ở một khu sinh thái tại Botswana, tại một đất ...