WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Bryan Adams hủy diễn ở Mississippi vì luật chống người đồng tính

Bryan Adams hủy diễn ở Mississippi vì luật chống người đồng tính
 - Ca sĩ-nhạc sĩ Bryan Adams biểu diễn trong buổi hòa nhạc "Reckless - 30 Anniversary Tour 2015" tại Hội chợ bang Delaware, ngày 28 tháng 7 năm ...