Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Biên tập viên tạp chí đồng tính duy nhất tại Bangladesh bị sát hại

Biên tập viên tạp chí đồng tính duy nhất tại Bangladesh bị sát hại
 - Tạp chí được phát hành năm 2014 nhằm giúp các cộng đồng LGBT được chấp nhận rộng rãi hơn ở Bangladesh. Anh cũng được Đại sứ quán Mỹ ...

Standing up ...