WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

5 bộ phim khiến bạn thay đổi cái nhìn về người đồng tính

5 bộ phim khiến bạn thay đổi cái nhìn về người đồng tính
 - Có không ít bộ phim đồng tính đã thay đổi định kiến về LGBT trong xã hội, khiến nhiều khán giả có cái nhìn cảm thông hơn với tình yêu đồng tính.