WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

14 triệu phụ nữ Trung Quốc lấy phải chồng gay

14 triệu phụ nữ Trung Quốc lấy phải chồng gay
 - "Ít nhất 14 triệu người phụ nữ "thẳng" ở Trung Quốc đang hoặc đã từng mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân thất bại với người chồng đồng tính", Zhang ...