Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Thừa nhận quyền chuyển giới: Bước ngoặt cho Cộng đồng LGBT

Thừa nhận quyền chuyển giới: Bước ngoặt cho Cộng đồng LGBT
 - Chị Dương Tú Anh - Trưởng nhóm I-girls, Cộng đồng LGBT - cho biết: "Quyền chuyển đổi giới tính được thừa nhận đã tạo bước ngoặt cho ...

Standing up ...