Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Thị trưởng Indonesia: "Bùng phát" trẻ đồng tính do mì gói, sữa công thức (?)

Thị trưởng Indonesia: "Bùng phát" trẻ đồng tính do mì gói, sữa công thức (?)
 - Thế nên không khó giải thích là gần đây cộng đồng LGBT (người đồng tính) lại đông đảo hơn” – ông Wismansyah nói thêm với những lời lẽ buộc tội ...

Standing up ...