WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Sam Smith xin lỗi sau khi tuyên bố là người đầu tiên công khai giới tính tại Oscar

Sam Smith xin lỗi sau khi tuyên bố là người đầu tiên công khai giới tính tại Oscar
- “Chủ đích của tôi là rọi sáng cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) mà tôi vô cùng yêu quý. Xin lỗi vì đã có sự nhầm lẫn với anh ...