WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Ryan Cassata: Chàng ca sỹ chuyển giới 15 tuổi với giọng hát của nữ

Ryan Cassata: Chàng ca sỹ chuyển giới 15 tuổi với giọng hát của nữ
 - Hands of Hate" là ca khúc tưởng nhớ những người trẻ LGBT đã bị giết hại hoặc tự sát do bị bắt nạt, kỳ thị. Đây đồng thời cũng là ca khúc nổi tiếng ...