WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Phim tình yêu đồng tính của Han Geng bất ngờ bị đổi thành phim tình bạn tri kỷ

Phim tình yêu đồng tính của Han Geng bất ngờ bị đổi thành phim tình bạn tri kỷ
 - Nhiều tháng trước, dự án phim Seek McCartney (Tìm Mc Cartney) mang đề tài đồng tính đã được chính phủ Trung Quốc cho phép công chiếu toàn ...