WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Phim Kiếp này con nợ mẹ (P3) khiến cộng đồng LGBT Việt xúc động

Phim Kiếp này con nợ mẹ (P3) khiến cộng đồng LGBT Việt xúc động
 - Lấy chủ đề về tình yêu đồng tính, nhưng không tươi sáng và đẹp đẽ, “Kiếp Này Con Nợ Mẹ” mang một màu sắc đượm buồn, khai thác triệt để các góc ...