WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Phát động cuộc thi phim ngắn về người đồng tính

Phát động cuộc thi phim ngắn về người đồng tính
 - Chia sẻ tại lễ phát động cuộc thi, đạo diễn Trần Lực nói: “Bản thân tôi cũng chưa có nhiều hiểu biết về cộng đồng LGBT, mặc dù trong cuộc sống, ...