WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Những sao Hàn từng lên tiếng ủng hộ tình yêu đồng giới và cộng đồng LGBT

Những sao Hàn từng lên tiếng ủng hộ tình yêu đồng giới và cộng đồng LGBT
 - Là những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất định đối với công chúng, loạt sao Hàn dưới đây sử dụng tiếng nói của mình để truyền bá thông điệp tích ...