Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Những sao Hàn từng lên tiếng ủng hộ tình yêu đồng giới và cộng đồng LGBT

Những sao Hàn từng lên tiếng ủng hộ tình yêu đồng giới và cộng đồng LGBT
 - Là những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất định đối với công chúng, loạt sao Hàn dưới đây sử dụng tiếng nói của mình để truyền bá thông điệp tích ...

Standing up ...