Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Người đồng tính tiếp tục bị phân biệt đối xử ở Indonesia

Người đồng tính tiếp tục bị phân biệt đối xử ở Indonesia
 - Những nhà hoạt động đồng tính Indonesia trong một cuộc biểu tình đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng ...

Standing up ...