WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Nếu Ronaldo thừa nhận đồng tính thì sao nhỉ?

Nếu Ronaldo thừa nhận đồng tính thì sao nhỉ?
 - Khi ngôi sao Wentworth Miller của serie phim Prison Break thừa nhận mình là gay, một nửa thế giới sốc. Nếu ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo ...