WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Mỹ nhân chuyển giới tiết lộ chi phí khủng cho cuộc đại tu nhan sắc

Mỹ nhân chuyển giới tiết lộ chi phí khủng cho cuộc đại tu nhan sắc
 - Sau khi chi hơn 200 triệu cho chuyến đi định mệnh, tìm lại cuộc đời tại Thái Lan, Minh Ngọc - cô gái chuyển giới nổi tiếng trong cộng đồng LGBT Việt ...