WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Khoảnh khắc ngọt ngào này bất cứ ai cũng thèm muốn

Khoảnh khắc ngọt ngào này bất cứ ai cũng thèm muốn
 - Bộ ảnh là câu chuyện dựa trên ước mơ của những cặp đôi của cộng đồng LGBT, nhưng nó là một cảm xúc thật chứ không chỉ đơn thuần là một câu ...