WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Kesha cố không khóc khi lên nhận giải: "Đừng ngần ngại lên tiếng chống lại sự bất công"

Kesha cố không khóc khi lên nhận giải: "Đừng ngần ngại lên tiếng chống lại sự bất công"
 - Mới đây khi lên sân khấu nhận giải thưởng tôn vinh những đóng góp cho quyền của cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính, chuyển giới), ...