Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Indonesia chủ trương kỳ thị, cộng đồng LGBT sống trong sợ hãi vì bị tấn công

Indonesia chủ trương kỳ thị, cộng đồng LGBT sống trong sợ hãi vì bị tấn công
 - Cộng đồng LGBT Indonesia đang rơi vào tình trạng báo động đỏ khi chính quyền nước này chủ trương kỳ thị đồng tính. Trong tình trạng phải đối mặt ...

Standing up ...