Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Hillary Clinton nguy cơ mất cử tri

Hillary Clinton nguy cơ mất cử tri
 - Vì vậy, sau phát biểu ca ngợi bà Reagan, bà Clinton đối mặt với những phản ứng dữ dội và gay gắt, đặc biệt từ cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, ...

Standing up ...