WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Cô gái chuyển giới xinh đẹp và kí ức 18 năm sống ở tầng đáy của sự khủng hoảng tinh thần

Cô gái chuyển giới xinh đẹp và kí ức 18 năm sống ở tầng đáy của sự khủng hoảng tinh thần
 - Nhiều bạn bè trong cộng đồng LGBT thường nói như vậy thì bớt khổ hơn vì ở Hà Nội chắc ngày nhỏ ít bị kì thị", Tú Anh nói. Thế nhưng, trái ngược với ...