WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Chàng trai lần đầu công khai là đồng tính với bố và cái kết đầy cảm động

Chàng trai lần đầu công khai là đồng tính với bố và cái kết đầy cảm động
 - Nhóm kỳ thị LGBT này đang kêu gọi các bậc phụ huynh tẩy chay McDonald's vì dám thể hiện sự ủng hộ đối với cộng đồng đồng tính, song tính và ...