Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Carol' được bình chọn là phim về đồng tính hay nhất mọi thời

Carol' được bình chọn là phim về đồng tính hay nhất mọi thời
 - Đây là cuộc bình chọn lớn đầu tiên về phim mang đề tài LGBT do Viện Điện ảnh Anh tổ chức. Tham gia cuộc thăm dò có 100 chuyên gia điện ảnh và ...

Standing up ...