WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Đại sứ Mỹ tại LHQ mời đại sứ các nước xem kịch về người đồng tính

Đại sứ Mỹ tại LHQ mời đại sứ các nước xem kịch về người đồng tính
 - Đây là vở kịch được giải Tony Award mà bà Samantha Power muốn dùng để cổ vũ cho quyền lợi của giới LGBT, tức những người đồng tính nam và ...