Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

16 điều cần tránh trong lần gặp đầu với khách hàng, đồng nghiệp

16 điều cần tránh trong lần gặp đầu với khách hàng, đồng nghiệp
 - Thẳng thắn mà nói tôi là người đồng tính”. Bà Price cho rằng: “Điều này không thành vấn đề và không có gì liên quan đến người khác mà chỉ là vấn ...

Standing up ...