WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

10 bộ phim LGBT hay nhất năm 2015 do tạp chí The Advocate bình chọn.

10 bộ phim LGBT hay nhất năm 2015 do tạp chí The Advocate bình chọn.
 - Một cựu nhân viên CIA từng viết một cuốn sách, nêu Chủ tịch Cuba Fidel Castro biết trước vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy.