Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

10 bộ phim LGBT hay nhất năm 2015 do tạp chí The Advocate bình chọn.

10 bộ phim LGBT hay nhất năm 2015 do tạp chí The Advocate bình chọn.
 - Một cựu nhân viên CIA từng viết một cuốn sách, nêu Chủ tịch Cuba Fidel Castro biết trước vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy.

Standing up ...