WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Võ sĩ đồng tính muốn nói "chuyện bằng nắm đấm" với Manny Pacquiao

Võ sĩ đồng tính muốn nói "chuyện bằng nắm đấm" với Manny Pacquiao
 - Orlando Cruz, tay đấm đồng tính nổi tiếng người Puerto Rico sẵn sàng lên đài với Manny Pacquiao để đòi lại công bằng cho cộng đồng LGBT.