WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2016

Võ sĩ đồng tính muốn nói "chuyện bằng nắm đấm" với Manny Pacquiao

Võ sĩ đồng tính muốn nói "chuyện bằng nắm đấm" với Manny Pacquiao
 - Orlando Cruz, tay đấm đồng tính nổi tiếng người Puerto Rico sẵn sàng lên đài với Manny Pacquiao để đòi lại công bằng cho cộng đồng LGBT.