WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Việt-Mỹ chung tay giải quyết các vấn đề cộng đồng LGBT

Việt-Mỹ chung tay giải quyết các vấn đề cộng đồng LGBT
 - Sáng 4/2, Đặc sứ Hoa Kỳ về quyền của người Đồng tính, Song tính và Chuyển giới (LGBT) Randy Berry đã có mặt tại Hà Nội để gặp gỡ và thảo luận ...