WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Vẻ quyến rũ của 'thiên thần' Victoria's Secret thứ 16

Vẻ quyến rũ của 'thiên thần' Victoria's Secret thứ 16
 - Người mẫu muốn thay mặt trẻ em có bố mẹ thuộc giới LGBT nói lên tâm tư, nguyện vọng. Đồng thời, cô cũng kêu gọi mọi người nên cởi mở, sống với ...